Welkom

Welkom

Het leven zoals het is in “Houthalen-Helchteren”.

Welkom:

Wij  heten u en alle bezoekers van onze site welkom. Wij zijn blij van u onze gemeente Houthalen-Helchteren te mogen voorstellen.

Houthalen-Helchteren is, zoals u kan zien, een boeiende gemeente met veel groen en met veel andere kleuren. De kleurschakeringen die Houthalen-Helchteren rijk is, heeft uiteraard te maken met de rijke natuur en de ongerepte biodiversiteit die overal in Houthalen-Helchteren te vinden is. De mooie heidelandschappen, de moerasje en de vennen, de heidelandschappen, enz…. creëren een natuurlijke rust waar andere gemeentes alleen maar van kunnen dromen. De kleurschakeringen zijn ook terug te vinden bij de mensen. Houthalen-Helchteren is een gemeente met een gemengde bevolking. Mensen van overal uit onze grote wereld hebben zich de voorbije 100 jaar in onze gemeente gevestigd. De steenkoolmijnen en het zoeken naar krachten om in onze Mijnen de steenkool te komen ontginnen, liggen aan de basis van het ontstaan en de evolutie van de  multiculturele samenleving zoals we deze de dag van vandaag kennen.

Het samen leven in verschil, het ontmoeten en versmelten van culturen en gewoontes geeft een extra kleur aan de gemeente. Verschillende wijken in Houthalen-Helchteren zijn exponenten van onze diverse samenleving maar zijn ook uitdagingen, kansen en bonnen om ongeacht de afkomst, harmonieus met elkaar samen te leven.

Verder zijn er in Houthalen-Helchteren veel bedrijven die georganiseerd zijn in verschillende bedrijvenparken.

De mooie gebouwen en het historisch erfgoed vertellen de geïnteresseerde bezoeker heel veel over de geschiedenis van de gemeente en haar bewoners.

Ook het wonen en de mobiliteit met vooral het knelpunt de Noord-Zuidverbinding zullen aanschouwelijk gemaakt worden in onze site.

Geachte Bezoeker,

Wij hopen met deze site u te kunnen meenemen in onze mooie gemeente met haar verschillende aspecten. Wij hebben onze site “Het leven zoals het is” in Houthalen- Helchteren – genoemd. Wij hebben deze titel gekozen om aan te tonen dat naast de vele troeven die Houthalen-Helchteren rijk is er ook nog heel wat uitdagingen zijn die de komende jaren op onze gemeente zullen afkomen. Een realistische kijk op onze gemeente dat is wat wij u willen laten zien.

Als iemand zou vragen wat is goed en gelukkig leven in een gemeente dan zouden wij daar op antwoorden: “ De mensen in een dorp of stad zijn meestal gelukkig en vinden het leven de moeite wanneer ze zinvol werk hebben, voldoende middelen hebben om te leven, in een goed en betaalbaar huis wonen, als ze van goed onderwijs kunnen genieten, als ze zich kunnen ontspannen op een leuke manier, als ze in een rustige, aangename en gezonde omgeving kunnen vertoeven en als ze kunnen steunen op een goede gezondheid.”

Een gemeente die werkt en zich inzet om deze pijlers van geluk en tevredenheid te bereiken, te  verbeteren en verder te optimaliseren, voldoet volgens ons aan de vereiste normen om van kwaliteit te mogen spreken.

Zonder te willen filosoferen of met ellenlange cijfers en statistieken voor de dag komen, willen wij met zo weinig mogelijk tekst en met zoveel mogelijk levensechte en realistische beelden aantonen hoe onze gemeente eruit ziet met betrekking tot de bovenvermelde pijlers.

Dit boek of site probeert een beeld te scheppen van de gemeente Houthalen-Helchteren van het leven zoals het is met zijn sterktes en zijn zwaktes met zijn mogelijkheden en zijn bedreigingen.

Het is aan de kijker en de lezer om uit te maken welk cijfer of hoeveel punten zij zullen toekennen aan de gemeente Houthalen-Helchteren.

Ook voor de bezoekers of de toeristen is dit boek of site een uitgelezen middel om de gemeente te leren kennen: Houthalen-Helchteren met de verschillende deeldorpen, met de natuur en bossen, met de huizen en de gebouwen, met de bedrijven en industrie, met haar scholen en infrastructuur voor vorming, cultuur en ontspanning en met al haar eigen gezicht op het vlak van culturele eigenheden, volkeren en religies. Dit alles is het gevolg van een lange geschiedenis die ook beïnvloed werd door de Steenkoolmijnen en de migratiegeschiedenis daaraan verbonden.

Wij zijn blij dat wij op deze wijze vooral een beeld mogen schetsen van “Het leven in Houthalen-Helchteren zoals het is!”

Veel lees en kijkplezier !
Cosimo Etneo en Francois Didden

Even voorstellen

Cosimo Etneo (links) en Francois Didden, voorzitter van het armoedefonds, werken aan een virtueel boek over het leven zoals het is in Meulenberg.
Chris Nelis

Wijkgeschiedenis

Twintig jaar foto’s van Meulenberg in virtueel boek

Twintig jaar lang schoot Etneo Cosimo plaatjes in Meulenberg, de wijk waar hij al zestig jaar woont. Het resultaat wordt nu samen met Francois Didden verwerkt in een virtueel boek.

Is het een huis of een gemeenschapslokaal dat afgebroken wordt? Een nieuwbouw? Ingericht pleintje? Noem maar op... Niets dat Etneo Cosimo in Meulenberg ontgaat. Zijn harde schijf puilt uit van foto’s van zijn wijk, waar hij al even lang woont als leeft.

“Twintig jaar geleden ben ik foto’s gaan maken in mijn wijk”, zegt Etneo. “Onder meer omdat ik het jammer vind dat sommige plaatsen alleen als herinnering achterblijven. Dat ze definitief dreigen te verdwijnen, omdat er nooit iemand foto’s van gemaakt heeft. Zonder beelden en documentatie is er veel ruimte voor twijfel.”

Cosimo volgde onder meer de afbraak van het lokaal van de Italiaanse federatie Acli en de opbouw van de nieuwe wijk met woningen die wel aansluiten op de hedendaagse normen. “Het is eigenlijk de hele evolutie van de wijk die mij aantrekt”, zegt Cosimo.

Meulenberg

In de verwerking van zijn lijvige werk kreeg Cosimo hulp van Francois Didden, voorzitter van het armoedeplatform in Houthalen-Helchteren. “Cosimo heeft een schat aan informatie”, zegt Didden. “Meer dan genoeg om er een volwaardig virtueel boek van te maken, een beetje in de stijl van Het leven zoals het is. Er zijn immers ook beelden van mensen in hun dagdagelijkse doen.”

Volgens Didden zullen de inwoners zich zeker herkennen in dit virtuele boek. “Die wijk is hun identiteit. Op de foto’s zie je heel goed hoe de wijk gegroeid is en welke variatie aan woontypologieën er zijn. Je hebt de klassieke werkmanswoningen, de rijhuizen en de tuinwijk met huizen die destijds voor mijnwerkers gebouwd waren. Heel herkenbaar voor de mensen die er wonen. En dat zorgt voor samenhang en welbevinden.”

Een groot deel van de website is al klaar. “Maar we gaan blijven aanvullen met belangrijke informatie. In die zin dat je op een bepaald project kan klikken en blijven klikken als je meer wil weten. Niet toevallig is er ook heel wat informatie terug te vinden over de steenkoolmijn van Houthalen-Helchteren. Het is daar dat het leven van Meulenberg voor een groot deel begon. En uiteraard over de gemeente zelf.”

Het duo staat open voor een samenwerking met de heemkundige kring De Klonkviool van Houthalen-Helchteren.

Meer info:

Etneo Cosimo en François Didden