Houthalen-Helchteren

Wonen

1. Wonen in Houthalen-Helchteren

Grondrecht 1:

Elke inwoner van Houthalen-Helchteren heeft recht op een goede en energiezuinige woning. Een woning die voldoet aan de samenstelling van het gezin en die evenredig is met het inkomen van het gezin. Een goede betaalbare woning ondersteunt de lichamelijke en geestelijke gezondheid van een gezin en staat garant voor een kwaliteitsvol leven.

Het eerste deel van ons virtueel boek over de gemeente Houthalen-Helchteren gaat over het eerste grondrecht: “Wonen”.

Inleiding

De gemeente Houthalen-Helchteren getuigt van een lange woongeschiedenis.

Heel wat traditionele woningbouw is zichtbaar als je doorheen de straten van Houthalen-Helchteren rijdt. Zoals bijna overal in Vlaanderen getuigen de woningen van Lintbouw. Huizen met een voortuintje en een groentetuin achter het huis. De tuin was vroeger nodig om in het levensonderhoud van het gezin te kunnen voorzien.

Naast de vele en mooie arbeiderswoningen kent de Gemeente Houthalen-Helchteren ook vele woningen die geschiedenis spreken. We denken hier aan de statige kerkgebouwen, de scholen, de culturele centra, de kloosters, de molens  en zelfs de kastelen.

Hier en daar zie je mooie handelaarswoningen getuigen van een ver verleden alsook een aantal mooie burgerwoningen van mensen die toen gerekend werden bij de toenmalige burgerij.

Voor- maar vooral na de tweede Wereldoorlog  zien we een instroom van mensen uit andere landen die zich hier zijn komen vestigen. Mensen uit Oost en Zuid Europa en mensen uit Turkije en Marokko komen massaal naar hier om in de Steenkoolmijn te komen werken.

De meerderheid van deze mensen hebben zich samen met hun gezin in Houthalen-Helchteren gevestigd.

Naast de mooie tuinwijk van Meulenberg zagen we in die tijd de sociale woningen als paddenstoelen uit de grond rijzen.

De sociale woningbouw is overal in Houthalen-Helchteren terug te vinden. In alle deeldorpen van de gemeente zien we woonkernen en wijken waar volwassenen en kinderen van diverse origine in elkaars omgeving wonen.

Verder zien wij in onze gemeente heel wat appartementen verschijnen. We zien dat vele  jonge senioren hun woning verkopen in ruil voor een appartement. We stellen vast dat deze verkochte werkmanswoningen door jonge mensen gekocht en verbouwd worden. Mits een aantal mooie aanpassingen krijgen deze arbeiderswoningen uit de jaren vijftig en zestig een tweede leven.

Naast de appartementen zien we ook rusthuizen, serviceflats en kangoeroewoningen pronken her en der. De vergrijzing van de bevolking brengt met zich mee dat aangepaste verblijfplaatsen voor onze senioren een must is.

Ook andere vormen van wonen vinden we terug in het straatbeeld. We denken hier aan co-housing, vluchtelingenopvang, doorgangswoningen enz…

De mooie foto’s die hieronder gaan volgen,  moeten u een beeld geven van de woningbouw in Houthalen-Helchteren en de grote diversiteit op het vlak van wonen.


Private woningbouw  en soorten woningen – doorheen de tijd:

Houthalen
Lintbebouwing
Lintbebouwing

Sociale woningbouw:

Rusthuizen: bejaardenzorg


Service flats

Het Nac

AppartementenAangepast wonen: kangoeroewoning, co-housing, …..

Opvang kinderen: 
huis van het kind - sijsjes

Besluit:

 Sprekende gebouwen:
Moderne gebouwen  foto Het Nac


Gebouwen die geschiedenis vertellen   oud gebouwen, kerk

c. Sociale tewerkstelling: metalen boom, perron, dienstencentrum casino